DERS: PHYS 201


ELEKTRİK ALANLAR

Pozitif yüklü yarım çemberin merkezindeki elektrik alan

Part: Tek Part

ELEKTRİK ALANLAR

Derse Git

ELEKTRİK ALANLAR

silindirik bir kabuğun belli bir uzaklıktaki elektrik alanı

Part: Tek Part

ELEKTRİK ALANLAR

Derse Git

ELEKTRİK ALANLAR

içi dolu bir silindirin belli bir uzaklıktaki elektrik alanı

Part: Tek Part

ELEKTRİK ALANLAR

Derse Git

ELEKTRİK ALANLAR

yük dağılımı düzgün olmayan yarım bir çemberin toplam yükü ve merkezindeki elektrik alanı hesabı

Part: Tek Part

ELEKTRİK ALANLAR

Derse Git

ELEKTRİK ALANLAR

iki ucunda zıt yükler olan m kütleli ve 2a uzunluğuna sahip bir çubuğun x ekseninde hareket eden sabit bir elektrik alanın etkisiyle yaptığı salınımın periyodunu veren hesap

Part: Tek Part

ELEKTRİK ALANLAR

Derse Git

ELEKTRİK ALANLAR

y ekseninde bulunan pozitif iki yükün x eksenindeki m kütleli zıt bir yüke uyguladıkları elektriksel kuvvet sonucunda kütlenin yaptığı salınımın periyodunu veren hesap

Part: Tek Part

ELEKTRİK ALANLAR

Derse Git

ELEKTRİK ALANLAR

pozitif bir yükün belli bir uzaklıktaki çubuğa uyguladığı elektriksel kuvveti veren hesap

Part: Tek Part

ELEKTRİK ALANLAR

Derse Git

ELEKTRİK ALANLAR

aynı yüke sahip belli bir uzaklıktaki iki çubuğun birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvveti veren hesap

Part: Tek Part

ELEKTRİK ALANLAR

Derse Git

ELEKTRİK ALANLAR

yüklü bir çemberin belirli bir mesafedeki yüklü bir çubuğa uyguladığı kuvvetin hesabı

Part: Tek Part

ELEKTRİK ALANLAR

Derse Git

ELEKTRİK ALANLAR

yük dağılımı düzgün olmayan bir çubuğun y ekseni üzerindeki elektrik alanının hesaplanması

Part: Tek Part

ELEKTRİK ALANLAR

Derse Git